Förlänga eller förkorta ett klipp

Du kan finjustera var och hur länge ett klipp ska visas i ett projekt genom att flytta klippets start- och slutpunkt, eller hela intervallet av bildrutor, med små steg i taget. Välj någon av följande metoder beroende på hur du tycker om att arbeta..

Använda reglagen för finjustering:

Med den här metoden kan du förlänga och förkorta ett klipp i steg om en bildruta.

 1. Välj iMovie > Inställningar och klicka sedan på Bläddrare överst på inställningspanelen.

  iMovie-menyn visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

 2. Markera "Visa reglage för finjustering".

 3. Håll pekaren över ett klipp i projektbläddraren och klicka sedan på en av de blå finjusteringsknappar (en dubbelriktad pil) som visas i vardera änden av klippet.

  Ett orange markeringsverktyg visas.

  Det orange markeringsverktyget på ett klipp

 4. Dra markeringsverktyget så ökar eller minskar klippets längd, en bildruta i taget.

  Medan du drar visas en indikator (+1, +2, -1 osv.) som visar hur många bildrutor du har lagt till eller tagit bort.

  Du kan förlänga eller förkorta med maximalt en sekund i taget, vilket innebär upp till 30 bildrutor för projekt med 20 bilder/s och upp till 24 bildrutor för projekt med 24 bilder/s. Om du vill förkorta eller förlänga ett klipp med mer än en sekund upprepar du steg 3 och 4.

Med klipputsaren:

Med den här metoden förlängs eller förkortas ett klipp i steg om en tiondels sekund.

 1. Håll pekaren över ett videoklipp i projektbläddraren och välj sedan Klipputsaren från åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) som visas i nedre vänstra hörnet av klippet.

  Klipputsaren markerad i åtgärdsmenyn

  Klipputsaren visas med det valda klippet markerat med gult. De nedtonade bildrutorna är de bildrutor från originalvideoklippet som inte används i projektet.

 2. Gör något av följande i klipputsaren:

  • Ange en ny start- och slutpunkt genom att dra handtagen på sidan av den gula klippmarkeringen.

   Handtagen på ett markerat videoklipp

  • Flytta handtagen en bildruta i taget genom att placera pekaren nära det handtag du vill flytta. Håll sedan ner alternativtangenten samtidigt som du trycker ner vänster eller höger piltangent.

  • Flytta hela den gula markeringsrutan åt vänster eller höger genom att trycka på vänster eller höger piltangent, eller genom att klicka i rutan och dra. På så vis kan du ändra vilka videobildrutor som är markerade utan att ändra markeringens längd.

 3. Klicka på Klar.

Finjustera i farten:

 • Gör något av följande i projektbläddraren för att förlänga eller förkorta ett klipp. Om du vill förlänga ett klipp måste oanvända delar av klippet finnas tillgängliga:

  • Håll pekaren nära kanten av det klipp du vill ändra och håll sedan ner kommando- och alternativtangenten. När ett orange markeringshandtag visas drar du i det.

  • Flytta pekaren till nära kanten av det klipp du vill ändra och håll sedan ner alternativtangenten medan du trycker på höger eller vänster piltangent.

  • Om du vill flytta ett markerat bildruteintervall trycker du på höger eller vänster piltangent så flyttas hela intervallet åt höger eller vänster.