Redigera övergångspunkten mellan klipp

Använd precisionsredigeraren till att noggrant kontrollera hur ett videoklipp övergår till nästa.

Precisionsredigeraren är ett redigeringsverktyg som du använder till att ändra den punkt då ett klipp går över i nästa och putsa eller förlänga bildrutor i ena änden av ett klipp och i början av nästa klipp i samma vy. Det går att se båda klippen på vardera sidan av övergången i precisionsredigeraren, liksom att se och arbeta med oanvända bildrutor från båda klippen. Det går direkt att se hur de gjorda ändringarna påverkar övergången från ett klipp till nästa.

Med precisionsredigeraren kan du också flytta och putsa andra projektelement, t.ex. övergångar som du har lagt till mellan klipp, ljud och ljudeffekter, titlar, kapitel- och kommentarsmarkeringar, cutaway-klipp, bild-i-bild-klipp och grön- och blåskärmsklipp, allt i samma förstorade vy.

Justera övergångspunkten mellan två klipp så här:

 1. Håll pekaren över ett klipp i projektbläddraren och välj sedan precisionsredigeraren från den blå åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) som visas.

  Du kan också dubbelklicka på skarven mellan två klipp som inte har någon övergångseffekt mellan sig.

  Precisionsredigeraren i åtgärdsmenyn

  Precisionsredigeraren öppnas. I den nedre delen visas det klipp du utgick från, A nedan, och i den övre delen visas föregående klipp, B nedan. Den kan också visa klippen på vardera sidan om den skarv du klickat på.

  Övergångspunkten mellan de två klippen visas med en vertikal blå linje, C nedan. De bildrutor som inte är nedtonade på vardera sidan om linjen är den video som spelas upp före och efter övergångspunkten, A och B nedan. De nedtonade bildrutorna är video som du inte använt i projektet, D nedan.

  Precisionsredigeraren

 2. Gör något av följande om du vill ändra placeringen av övergångspunkten:

  • Ändra bildrutan före övergångspunkten: Flytta pekaren över klippet i den övre delen av precisionsredigeraren, på någon sida av den vertikala blå linjen. Visningsfönstret spelar upp videon när pekaren flyttas. Klicka när du ser den bildruta där du vill att övergången ska starta. Klippet i precisionsredigeraren flyttas så att den bildruta du klickat på hamnar vid övergångspunkten, där ett klipp slutar och nästa börjar. Åtgärden förlänger eller förkortar klippet beroende på var du placerar den nya övergångspunkten.

   Du kan också dra klippet och stoppa när visningsfönstret visar den bildruta du vill placera övergångspunkten vid.

  • Ändra bildrutan efter övergångspunkten: Flytta pekaren över klippet i den nedre delen av precisionsredigeraren, på någon sida av den vertikala blå linjen. Visningsfönstret spelar upp videon när pekaren flyttas. Klicka när du ser bildrutan efter den punkt där du vill placera övergången. Klippet i precisionsredigeraren flyttas så att den bildruta du klickat på hamnar vid övergångspunkten, där ett klipp slutar och nästa börjar. Åtgärden förlänger eller förkortar klippet beroende på var du placerar den nya övergångspunkten.

   Du kan också dra klippet och stoppa när visningsfönstret visar den bildruta du vill placera övergångspunkten vid.

  • Flytta övergångspunkten mellan två klipp: Dra övergångspunktens handtag (den blå punkten på den vertikala blå linjen) åt vänster eller höger. När du gör så putsas bildrutor från klippet på ena sidan av övergången medan klippet på andra sidan förlängs. Projektets totala längd påverkas inte.

   När du flyttar en övergångspunkt visar visningsfönstret slutpunkten på det klipp som ligger före övergången. Håll ner alternativtangenten medan du drar i övergångspunktens handtag om visningsfönstret ska visa startpunkten på det klipp som följer efter övergången.

 3. Du kan när som helst förhandsvisa ditt arbete genom att flytta pekaren till den horisontella, grå avdelaren mellan det övre och det nedre klippet. Uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) visas till vänster om den blå övergångslinjen.

  Skimma genom övergången genom att flytta pekaren längs avdelaren. Vill du spela upp den trycker du på mellanslagstangenten. Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

  Du kan också skimma genom valfritt element, t.ex. en oanvänd del av ett klipp, genom att föra pekaren över det i precisionsredigeraren.

 4. Klicka på Klar i det övre högra hörnet av precisionsredigeraren.

Så här redigerar du en övergång mellan två klipp:

När du redigerar eller flyttar en övergång putsas bildrutor från ett klipp medan det andra förlängs.

 1. Håll pekaren över en övergångssymbol i projektbläddraren och välj sedan precisionsredigeraren från åtgärdsmenyn (ser ut som ett kugghjul) som visas under den.

  Precisionsredigeraren i åtgärdsmenyn

  Precisionsredigeraren öppnas. Den övre delen visar klippet före övergången, den nedre delen visar klippet efter övergången.

  Själva övergången visas med ett horisontellt blått band mellan de två vertikala blå linjerna.

 2. Gör något av följande:

  • Förläng eller förkorta övergången: Placera pekaren över någon ände av det horisontella blå bandet, se nedan, och dra åt höger eller vänster.

   Om du inte kan förlänga en övergång innebär det att det inte finns några oanvända videobildrutor tillgängliga i slutet av det klipp du arbetar med.

   Övergångssymbolen i precisionsredigeraren

  • Flytta övergången utan att ändra dess längd: Håll pekaren över det blå bandet tills den blir till en hand och dra sedan åt höger eller vänster. Du kan också dra videoklippet före eller efter övergången om du vill ändra var den börjar eller slutar.

 3. Du kan när som helst förhandsvisa ditt arbete genom att flytta pekaren till den horisontella, grå avdelaren mellan det övre och det nedre klippet. Uppspelningshuvudet (den röda vertikala linjen) visas till vänster om övergången.

  Skimma genom övergången genom att flytta pekaren längs avdelaren. Vill du spela upp den trycker du på mellanslagstangenten. Tryck på mellanslagstangenten igen när du vill stoppa uppspelningen.

  Du kan också skimma genom valfritt element, t.ex. en oanvänd del av ett klipp, genom att föra pekaren över det i precisionsredigeraren.

 4. Klicka på Klar i det övre högra hörnet av precisionsredigeraren.

Redigera andra projektelement med hjälp av precisionsredigeraren:

 1. Klicka på knappen Extramaterial när precisionsredigeraren är öppen.

  Knappen Extramaterial

  Färgade fält visas över och under klippen, och de representerar ljudeffekter, titlar, kapitel- och kommentarsmarkeringar, cutaway-klipp, bild-i-bild-klipp och blå- och grönskärmsklipp som du lagt till i projektet.

 2. Flytta ett element från mitten genom att dra det, eller förkorta eller förläng elementet genom att dra i någon ände (det går inte att ändra längden på alla element).

Du kan också använda precisionsredigeraren till att förlänga ljudet från ett klipp så det sträcker sig över nästa klipp.