Ta bort oönskade bildrutor från ett videoklipp

En del videoklipp kan ha bildrutor som du inte vill ta med i ditt projekt. Du kan enkelt ta bort sådana bildrutor genom att putsa klippen.

Så här putsar du ett videoklipp:

  1. Markera bildrutorna du vill behålla i ett videoklipp i projektbläddraren.

  2. Välj Klipp> "Putsa till markering" så tas de oönskade bildrutorna bort från projektet.

    Menyn Klipp visas i ett ljusgrått fält som sträcker sig längs överkanten av datorns bildskärm.

De raderade bildrutorna tas bara bort från projektet, inte från källvideon i händelsebiblioteket. Därför kan du när som helst återställa de bildrutor du putsat bort till klippet i projektet. Du kan återställa alla bildrutor om du trycker på kommando-Z direkt efter det att du putsat bort dem. Du kan också hitta källvideon i händelsebiblioteket och lägga tillbaka de bortputsade bildrutorna i projektet.